WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
Zobowiazania na lata 2014 - 2018
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK  KONTAKT
W kadencji 2014-2018 zobowiązuję się do kontynuacji działań na rzecz Gdańska i Wrzeszcza, Strzyży, Brętowa, Młynisk ( IV Okręg
Wyborczy ). Najważniejszymi zobowiązaniami wobec mieszkańców Wrzeszcza na najbliższe lata są:

Bezpieczeństwo:
Monitoring w najbardziej newralgicznych częściach dzielnic.
Poziom życia:
Budowa kanalizacji w ciągu ul. Hubala, Kmiecej, Arciszewskiego, Gomółki, Ludowej, Lindego, Kolberga. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej
wraz z przebudową nawierzchni drogowej i oświetlenia ulic, ul. Karłowicza ( Wymiana przyłączy wodociągowych, oraz naprawa jezdni ).

Budowa siłowni plenerowej przy zbiorniku retencyjnym Srebrniki - ul. Żołnierzy Wyklętych .

Remonty chodników i nawierzchni drogowych w trakcie realizacji:
ul. Waryńskiego ( remont nawierzchni jezdni na odcinku do MOPS ),
ul. Smoluchowskiego ( utwardzenie nawierzchni płytami drogowymi, wraz z wykonaniem oświetlenia na połączeniu z ul. Sobieskiego ),

Remonty chodników i nawierzchni drogowych:
ul. Orzeszkowej ( remont chodników na całej długości ), ul. Grunwaldzka ( remont chodnika na odcinku od ul. Jaśkowa dolina do ul. Do Studzienki
), ul. Sienkiewicza ( remont chodnika na odcinku od ul. Sobótki do ul. Jaśkowa Dolina )  , ul. Dębowa ( remont chodników na odcinku od ul. Dębinki
do końca zabudowy mieszkaniowej ), ul. Brzozowa ( remont chodników na całej długości ), ul. Podleśna ( remont chodników i jedni  na odcinku od
ul. Batorego do końca zabudowy mieszkaniowej ), ul. Tuwima ( remont nawierzchni brukowej jezdni , w koordynacji z GIWK - po wymianie sieci
wodociągowej ) , ul. Partyzantów ( remont chodników na odcinku od ul. Matki Polki do ul. Obywatelskiej ), Remont nawierzchni ulicy Twardej i
Chwaszczyńskiej.

Przywrócenie kursowania tramwaju nr 4 Nowy Port - Zaspa przez Młyniska.
Rozwiązanie problemu dojazdu do ZUS-u (droga dojazdowa i miejsca parkingowe dla klientów ZUS)

Rozwój regionu, sport i rekreacja:

Narodowe Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku
Całość będzie finansowana ze środków publiczno-prywatnych z czego środkami publicznymi w zrozumieniu całej Inwestycji Narodowego Centrum
Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku po stronie miasta będzie przekazanie terenu, Ministerstwo Sportu i Turystyki będzie finansowało
budowę torów, zaś cała infrastruktura taka jak: hotele, restauracje, salony samochodowe, warsztaty, ośrodki szkolenia kierowców, obiekty
badawcze, sale konferencyjne jak i obiekty ogólnodostępne, rekreacyjne powstaną ze środków Prywatnych. Firmy, które wezmą udział w
powstaniu Narodowego Centrum Sportów Motorowych i Rekreacji w Gdańsku będą płaciły podatki właśnie do kasy Gdańska.

Place zabaw:
Przedszkole nr 81, ul. Krzyżanowskiego - modernizacja placu zabaw
Przedszkole Ul. Glinki - modernizacja placu zabaw
Ogrodzenie placu zabaw na Osiedlu Niedźwiednik - Leśna Góra 8.

Boiska:
Gimnazjum nr 1 i IX Liceum Ogólnokształcące, ul. Wilka Krzyżanowskiego 6 - modernizacja i rozbudowa
Zespół Szkół Specjalnych nr. 1, ul. Batorego 26 - modernizacja i rozbudowa oraz udostępnienie mieszkańcom dzielnicy

Boiska wymagają opieki i animacji. Będę domagał się realizacji projektu, w ramach którego każdemu boisku zostaną przypisani animatorzy sportu,
aby aktywizować, pomagać w rozwoju fizycznym, ale również dbać o stan boisk i ich dostępność dla wszystkich dbać o bieżący stan boisk.

Projekty Społeczne:

Lokalne Centrum Wsparcia ul. Kisielewskiego 12  -  Utworzenie oddziału dziennego pobytu dla osób cierpiących na Alzheimera.
Gimnazjum 25 w Gdańsku przy ul. Kościuszki 8b - generalny remont kuchni.

Postuluję większe zaangażowanie władz Gdańska na rzecz rozwoju fizycznego i aktywności dzieci wymagających intensywnej
opieki, oraz z niesprawnością intelektualną celem integracji z dziećmi z różnych ośrodków opieki i środowisk w Gdańsku,
poprzez aktywną i mobilizującą do działania rywalizację, wspólne gry sportowe i wspólną zabawę.