WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Wypowiedz się na temat Gdańskiej Rady Seniorów! Taka okazja już jutro
Czym powinna się zajmować Gdańska Rada Seniorów? Jak zachęcić srebrnych gdańszczan do zaangażowania się w jej pracę? Co powinno znaleźć się w statucie Rady? M. in na te tematy będzie można porozmawiać podczas kolejnych już spotkań informacyjnych, które zaplanowano także w tym tygodniu.
Najbliższa okazja, by podzielić się swoją opinią na temat Gdańskiej Rady Seniorów będzie już jutro, 15 maja o godz. 16 - przed spotkaniem z mieszkańcami Przeróbki "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" w Szkole Podstawowej nr 61 przy ul. Siennej 26. Dwa dni później, 17 maja o  godz. 16.30 w Gdańskim Archipelagu Kultury przy ul. Turystycznej 3 zaplanowano kolejne rozmowy w tej sprawie. Spotkania i konsultacje potrwają do 8 czerwca.


- Rada ma być ciałem doradczym, który będzie nam wskazywał kierunki polityki senioralnej w naszym mieście - mówi Beata Dunajewska, przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia w Radzie Miasta Gdańska.


W Radzie zasiądzie 30 gdańszczanek i gdańszczan, którzy ukończyli 60 lat oraz 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych. W każdym okręgu wyborczym wybieranych będzie 5 radnych senioralnych. Wyjątkiem jest okręg nr 5 - tam wyłonionych zostanie 6 radnych oraz okręg nr 1, gdzie wybranych zostanie 4 radnych.


- Chętni mogą zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały w sprawie powołania senioralnej rady. Należy je przekazywać na piśmie lub drogą elektroniczną na adres Biura Rady Miasta - tłumaczy zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk.