WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
"Twoja dzielnica - Twój Gdańsk". Spotkanie z mieszkańcami
78. spotkanie obywatelskie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" odbędzie się dziś, 15 maja, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 61 (ul. Sienna 26). Mieszkańcy Przeróbki będą mieli okazję spotkać się z prezydentem Gdańska i usłyszeć m.in. o planach inwestycyjnych, rozwojowych i społecznych dotyczących ich dzielnicy.
Spotkanie obywatelskie, w którym może wziąć udział każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich prezydent Paweł Adamowicz prezentuje zagadnienia wypracowane podczas warsztatów i spacerów, które odbywały się w czasie 2 tygodni przed spotkaniem. Prezydent przedstawia również zrealizowane inwestycje i opowiada o planach rozwoju dzielnicy. Nagradza jej najbardziej aktywnych mieszkańców, działających na rzecz lokalnej społeczności.

Podczas drugiej części spotkania mieszkańcy mogą się zwrócić ze swoimi pytaniami do odpowiednich zastępców prezydenta, którzy w oddzielnych salach czekają na chętnych do rozmów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ci, którzy mają pytania np. o mieszkania komunalne lub remont drogi, kierują się bezpośrednio do zastępcy prezydenta ds. polityki komunalnej, a zainteresowani realizowanymi inwestycjami i planami inwestycyjnymi - do zastępcy prezydenta ds. polityki gospodarczej. Z kolei osoby interesujące się edukacją udają się do zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej, a chcące poznać miejscowe plany zagospodarowania - do zastępcy prezydenta ds. polityki przestrzennej.

Przed spotkaniem można porozmawiać z pracownikami jednostek miejskich. Od godz. 16.00 do stoisk informacyjnych zapraszają przedstawiciele: Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Gdańskiego Centrum Świadczeń, spółki Saur Neptun Gdańsk, Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, Zarządu Transportu Miejskiego, straży miejskiej, policji, Wydziału Obsługi Mieszkańców UMG, Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, przedsiębiorstwa Gdańskie Wody Sp. z o.o., Wydziału Urbanistyki i Architektury oraz Biura Rozwoju Gdańska, gdzie można zapoznać się z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. To okazja, aby spytać pracowników poszczególnych instytucji o konkretne zagadnienia.

fot. Piotr Połoczański/Spacer po Przeróbce z udziałem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza