WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Do Gdańska zawitała wreszcie wiosna... ruszyły płazy!
Jak co roku wraz z ociepleniem płazy rozpoczynają okres godowy i ruszają do pobliskich zbiorników wodnych. Na początku kwietnia pojawiły się już pierwsze sztuki. - Apelujemy do mieszkańców Gdańska, aby zwracali uwagę na płazy, wędrujące po drogach, aby umożliwić im bezpieczne przejście na drugą stronę jezdni - tłumaczy Marcin Tryksza z gdańskiego magistratu.
Już od 10 lat gdański Wydział Środowiska organizuje akcję pomocy dla tych pożytecznych zwierząt, będących w Polsce pod ochroną. Podobnie jak w latach ubiegłych, w znanych miejscach wędrówek płazów, szczególnie dla nich niebezpiecznych, rozstawiane są płotki, znaki i pułapki - wiaderka, a grupy wolontariuszy (między innymi z Fundacji Sprawni Inaczej) przenoszą płazy do zbiorników wodnych. Został także stworzony Płazi Patrol Interwencyjny, który przez całą dobę przyjmuje zgłoszenia dotyczące wędrówek żab i zagrożeń, jakie napotykają one na swojej drodze. Z dyżurnymi patrolu można skontaktować się telefonicznie, dzwoniąc pod numer 724 323 481. Dodajmy, że od wczoraj Płazi Patrol Interwencyjny wraz z zaprzyjaźnionym gronem społeczników przeniósł 2400 płazów.


Zagrożone są  gatunki żab i ropuch, które wędrują do najbliższego zbiornika wodnego, by złożyć skrzek. Przeprawiając się przez jezdnię, która często znajduje się na ich trasie przemarszu, masowo giną pod kołami samochodów. Wpadają również w tzw. pułapki antropogeniczne, z których nie potrafią się wydostać. Takie pułapki to m.in. drogowe studzienki kanalizacyjne i deszczowe, kolektory, niezabezpieczone wykopy, czy zbiorniki wodne ze stromymi brzegami.


Działania związane z pomocą gdańskim płazom można śledzić na profilu facebookowym "Chronimy płazy Gdańska."


Zadania Płaziego Patrolu Interwencyjnego

- przyjazd na miejsce interwencji najpóźniej w ciągu trzech godzin od zgłoszenia i podjęcie działań, które obejmują weryfikację otrzymanych przez telefon informacji i rozpoznanie przyczyny zagrożenia dla zwierząt, ew. uwolnienie płazów z pułapek antropogenicznych i - w razie potrzeby - doraźne zabezpieczenie miejsca zdarzenia

- telefon zwrotny do osoby zgłaszającej w celu poinformowania o przebiegu interwencji

- w przypadku stwierdzenia łamania prawa, zgłoszenie sytuacji do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (w przypadkach skrajnych również na policję)
 

Gdzie płazy są szczególnie narażone na niebezpieczeństwo? Ulica Góralska, Michałowskiego, Do Studzienki, Myśliwska, Bytowska, Kwietna, Spacerowa oraz rejony zbiorników wodnych i retencyjnych.

fot. Akcja ratowania gdańskich płazów podczas migracji godowych odbywa się od 2008 r. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl