WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemców - trwa cykl spotkań eksperckich urzędu pracy
Już po raz trzeci w tym roku lokalni przedsiębiorcy spotkali się z pracownikami Gdańskiego Urzędu Pracy, Straży Granicznej oraz innych instytucji, aby wspólnie rozmawiać o zatrudnianiu pracowników spoza Polski. Wątpliwości związanych z legalnym przyjmowaniem do pracy obcokrajowców wciąż jest dużo, to efekt m.in. zmian w przepisach, jakie zaczęły obowiązywać od początku roku.
Na początku roku zmieniły się zasady dotyczące zatrudniania obcokrajowców z Ukrainy, Białorusi, Armenii, Gruzji, Mołdawii i Rosji, a więc z państw, z których lokalni przedsiębiorcy najchętniej sięgają po nowych pracowników. Jedną z nowości jest pojawienie się zezwolenia na pracę sezonową oraz oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Pierwsze z rozwiązań umożliwia przyjęcie do pracy obcokrajowca na okres dziewięciu miesięcy i dotyczy wyłącznie firm działających w branżach sezonowych (rolnictwo, turystyka, gastronomia), drugie dedykowane jest przedsiębiorcom funkcjonującym w pozostałych sektorach gospodarki i pozwala zatrudnić cudzoziemca jedynie na pół roku. We wtorek, 13 marca oba typy zezwolenia szczegółowo przedstawiła pracodawcom Sylwia Dymnicka-Iwaniuk z Gdańskiego Urzędu Pracy. Odbyło się to w ramach cyklu spotkań eksperckich z pracodawcami, które tym razem zorganizowane zostało w Olivia Business Centre.

Oprócz przedstawicieli urzędu pracy swoimi doświadczeniami dzielili się także inni specjaliści. O tym jak prawidłowo zalegalizować pobyt cudzoziemca na terytorium Polski opowiadała Katarzyna Baranowicz, kierownik Oddziału ds. legalizacji pobytu cudzoziemców w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim. Z kolei o błędach formalnych, jakie są najczęściej popełniane podczas składania niezbędnych wniosków mówił Jerzy Gawińkowski, kierownik Oddziału ds. legalizacji zatrudnienia cudzoziemców PUW.

O tym, że warto dopełnić wszystkich formalności, przekonywała z kolei Małgorzata Frygier - Łukanowska z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Instytucja ta posiada niezbędne uprawnienia do kontroli legalności pobytu oraz zatrudnienia cudzoziemców. Ekspertka Straży Granicznej nie tylko przedstawiła na czym polegają czynności sprawdzające ale też szczegółowo omówiła rodzaje dokumentów (wiz), na podstawie których możliwe jest podejmowanie pracy na terytorium RP i tych, które uprawniają jedynie do pobytu turystycznego.

Podobne uprawnienia kontrolne posiada Państwowa Inspekcja Pracy. Podczas spotkania z pracodawcami instytucję tą  reprezentowała Izabela Struczyńska, która starała się zwrócić uwagę przedsiębiorców na najczęściej popełniane przez nich wykroczeniami przeciwko przepisom kodeksu pracy.

Spotkanie dotyczące legalizacji zatrudnienia cudzoziemców odbyło się już po raz trzeci w tym roku. Tym razem z zaproszenia Gdańskiego Urzędu Pracy, Olivia Business Centre, InvestGda oraz Invest in Pomerania skorzystało 50 pracodawców. Kolejny panel ekspercki przeprowadzony zostanie już za miesiąc, 18 kwietnia. Szczegółowe informacje, w tym zasady dotyczące rejestracji uczestników, zostaną podane wkrótce na stronie www.gup.gdansk.pl
Zdjęcie 2016r.