WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Fitch potwierdza Rating Gdańska. Dobra prognoza dla naszego miasta
Fitch po raz kolejny potwierdził dobrą kondycję finansową Gdańska, nadając naszemu miastu rating na poziomie "A-" z perspektywą stabilną - mówi Paweł Adamowicz, prezydent miasta Gdańska. Ocena odzwierciedla niezmieniony pogląd Fitch dotyczący dobrych wyników operacyjnych miasta, jak również mocnych wskaźników obsługi oraz spłaty zadłużenia, które zdaniem agencji będą utrzymane. Ratingi obrazują także dobre zarządzanie strategiczne i finansowe, które zapewnia miastu wysoką zdolność do finansowania inwestycji ze środków własnych.
Fitch Ratings potwierdził międzynarodowe długoterminowe ratingi dla Gdańska (Issuer Default Rating; IDR) dla zadłużenia w walucie zagranicznej oraz krajowej na poziomie "A-". Fitch potwierdził również długoterminowy rating krajowy na poziomie "AAA(pol)" . Wszystkie ratingi mają perspektywę stabilną.


- Ocena agencji daje jasny sygnał, że Gdańsk ma się dobrze i jest dobrze zarządzany zarówno strategicznie, jak i finansowo. Co więcej, Fitch prognozuje, że dochody miasta będą rosły, a co za tym idzie możemy spodziewać się wzrostu gospodarczego. Warto też zauważyć, że analitycy agencji ocenili wiarygodność Gdańska na takim samym poziomie, jak Polski - dodaje Teresa Blacharska, skarbnik miasta Gdańska.Rating na poziomie "A-" odzwierciedla ocenę agencji, że Gdańsk w latach 2018-2020 utrzyma mocne wyniki operacyjne, z nadwyżką operacyjną około 300 mln zł (12%-13% dochodów operacyjnych), co będzie zbliżone do średniej z lat 2011-2017. Według władz miasta w 2017 r. nadwyżka operacyjna była wysoka i wyniosła 395 mln zł lub 14,1% dochodów operacyjnych (w latach 2011-2016 średnio 300 mln zł), co było powyżej oczekiwań agencji. Wynik ten był rezultatem między innymi realizacji wyższych niż planowano dochodów z podatków, w szczególności dochodowych oraz skutecznej polityki kontrolowania wzrostu wydatków operacyjnych.


Fitch zakłada także, że w latach 2018-2019 dochody podatkowe miasta będą rosły, czemu powinien sprzyjać prognozowany wzrost gospodarczy (3,4% rocznie). Gdańsk, stolica województwa pomorskiego, jest największym i najbogatszym miastem w województwie, z dobrze rozwiniętą gospodarką lokalną. Wraz z sąsiednimi miastami Gdynią i Sopotem tworzy dużą aglomerację liczącą ponad 747 500 mieszkańców (GUS). Produkt regionalny brutto na mieszkańca aglomeracji trójmiejskiej wynosił ponad 66 564 zł w 2015 r. (siódmy spośród 66 podregionów na podstawie ostatnich dostępnych danych) i był o 42,3% wyższy od średniej krajowej.


Eksperci Fitch zwracają uwagę również na to, że władze miasta prowadzą ostrożną politykę budżetową i finansową. Co, ich zdaniem, jest gwarantem utrzymania dobrych wyników operacyjnych pomimo ciągłej wysokiej presji na wydatki operacyjne, spowodowanej przede wszystkim przekazywanymi przez rząd zadaniami, często bez odpowiednich środków finansowych oraz sztywną strukturą wydatków, w szczególności w najbardziej kosztownych obszarach działalności miasta, takich jak oświata i pomoc społeczna. Dodatkowa presja na budżet związana jest z koniecznością utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury.