WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Porozmawiajmy o Krakowcu i Górkach Zachodnich
76. spotkanie obywatelskie z cyklu "Twoja dzielnica - Twój Gdańsk" odbędzie się w środę, 7 marca, o godz. 17.00 w Szkole Podstawowej nr 62 (ul. Kępna 38). Mieszkańcy Krakowca i Górek Zachodnich będą mieli okazję spotkać się z prezydentem Gdańska i usłyszeć m.in. o planach inwestycyjnych, rozwojowych i społecznych dotyczących ich dzielnicy.
Spotkanie obywatelskie, w którym może wziąć udział każda gdańszczanka i każdy gdańszczanin, składa się z dwóch części. W pierwszej z nich prezydent Paweł Adamowicz prezentuje zagadnienia wypracowane podczas warsztatów i spacerów, które odbywały się w czasie 2 tygodni przed spotkaniem. Prezydent przedstawia również zrealizowane inwestycje i opowiada o planach rozwoju dzielnicy. Nagradza jej najbardziej aktywnych mieszkańców, działających na rzecz lokalnej społeczności.
Podczas drugiej części spotkania mieszkańcy mogą się zwrócić ze swoimi pytaniami do odpowiednich zastępców prezydenta, którzy w oddzielnych salach czekają na chętnych do rozmów. Dzięki takiemu rozwiązaniu ci, którzy mają pytania np. o mieszkania komunalne lub remont drogi, kierują się bezpośrednio do zastępcy prezydenta ds. polityki komunalnej, a zainteresowani realizowanymi inwestycjami i planami inwestycyjnymi - do zastępcy prezydenta ds. polityki gospodarczej. Z kolei osoby interesujące się edukacją udają się do zastępcy prezydenta ds. polityki społecznej, a chcące poznać miejscowe plany zagospodarowania - do zastępcy prezydenta ds. polityki przestrzennej.
Przed spotkaniem, od godz. 16.00 można porozmawiać z pracownikami jednostek miejskich.

Czy znasz  Krakowiec - Górki Zachodnie ?
Jest jedną z dzielnic cieszącą się popularnością wśród amatorów sportów wodnych. Położona na Wyspie Portowej, początkowo była osadą rybacką. To tutaj znajdują się: wydmowy las zwany Lasem Miejskim, Jezioro Bursztynowe i Zielone Wyspy. Krakowiec-Górki Zachodnie, o powierzchni 8,38 km2, zamieszkuje 1877 osób, a wśród nich najwięcej jest kobiet.
Na terenie dzielnicy bardzo prężnie działa Szkoła Podstawowa nr 62, która jest inicjatorem większości działań integrujących mieszkańców. W latach 2012-2017 udało się zbudować w ramach programu "Radosna Szkoła" plac zabaw przy SP nr 62, a w ramach konkursu "Utworzenie małego placu zabaw na terenie miasta Gdańska" powstał plac zabaw przy ul. Jodłowej. W latach 2016-2017 program aktywizujący seniorów "Mądrość Seniora - Energia Juniora".
Na 2018 r. przewidziana jest kontynuacja modernizacji ul. Kępnej oraz ul. Sówki - remont istniejących chodników o łącznej długości 1050 m.b. w połączeniu z remontem nawierzchni jezdni (1050 m.b.).

Na lata 2019-2021 planowane są: modernizacja energetyczna SP nr 62 przy ul. Kępnej oraz rozwój oferty turystyki wodnej w obszarze Pętli Żuławskiej i Zatoki Gdańskiej (Krakowiec-Górki Zachodnie, Wyspa Sobieszewska).