WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Tej nocy spodziewany jest mróz do nawet do minus 16 stopni!
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed siarczystym mrozem, który może wystąpić tej nocy w województwie pomorskim. Temperatura minimalna będzie oscylowała między  -13°C a -11°C, lokalnie spadnie nawet do -16°C.  W mroźne dni nie przechodźmy obojętnie obok ludzi, którzy nie mają odpowiedniego schronienia. Każda informacja o osobach, które w zimne dni pozostają bez dachu nad głową może zapobiec tragedii i uratować ludzkie życie.
Pamiętajmy, że osoby bezdomne najczęściej można spotkać w wiatach śmietnikowych, altanach na terenie ogródków działkowych, w piwnicach, pustostanach, na klatkach schodowych i dworcach.


- Gdy temperatura spada i wynosi około zera stopni, patrole mają obowiązek sprawdzania miejsc, w których przebywają osoby bezdomne przynajmniej raz w tygodniu. Przy pięciostopniowym mrozie i silnym wietrze lub w temperaturze poniżej minus 10 stopni patrole dokonują kontroli dwa razy dziennie: rano przed rozpoczęciem dyżuru oraz wieczorem na zakończenie służby. Prawdopodobieństwo przebywania osób w lokalach niemieszkalnych jest wtedy bardzo duże - tłumaczy Mirosław Marjański, kierownik Referatu Kierowania.Służby m.in. Straż Miejska, Policja, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku niezwłocznie reagują na każdą wiadomość od mieszkańców o potrzebującym człowieku.Sygnały prosimy kierować do Straży Miejskiej - tel. 986 oraz Policji - tel. 997 i 112,  Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (pon., wt. i czw. w godz. 7.30 do 15.30, śr. w godz. od 8 do 17, piąt. od 7.30 do 14.30).Osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.Funkcjonariusze są wzywani do osób, które szukają schronienia na klatkach schodowych lub w piwnicach budynków dosyć często. W każdym przypadku podejmują interwencję i zawsze proponują bezdomnym przewiezienie do odpowiedniej placówki. Ale zdarza się również, że mieszkańcy zamiast dzwonić po straż miejską, niosą potrzebującym gorącą herbatę i coś do jedzenia. To dowód na to, że w sytuacji zagrożenia naprawdę potrafimy być solidarni.


Osoby bezdomne, do których uda się dotrzeć funkcjonariuszom, otrzymają kompleksowe wsparcie m.in. w postaci schronienia, ciepłego posiłku, odzieży, środków higienicznych, wsparcia psychologicznego, poradniczego i aktywizacji poprzez udział w projektach szkoleniowych, zawodowych. Dodajmy, że MOPR ma w tym roku podpisane umowy z ośmioma placówkami dla osób bezdomnych na terenie miasta. Zapewniają blisko 750 miejsc, w tym stałe i dostawki. W gdańskich noclegowniach i schroniskach wciąż są jeszcze wolne miejsca.