WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Umowa na budowę chodnika wzdłuż Martwej Wisły podpisana
Nowy chodnik wraz z oświetleniem powstanie na długości około 0,5 km i połączy chodnik przy przystanku tramwajowym z mostem zwodzonym.
Podpisano właśnie umowę na realizację chodnika (o dł. ok. 460 m) prowadzącego wzdłuż  brzegu Martwej Wisły, na odcinku od istniejącego ciągu do budowanego obecnie mostu zwodzonego w Sobieszewie. Teren inwestycji zostanie zagospodarowany pod względem zieleni, pojawią się nowe ławki i kosze na śmieci, a dla bezpieczeństwa zamontowane zostanie również oświetlenie oraz balustrada ochronna od strony nabrzeża.
Inwestycję w imieniu Miasta Gdańska prowadzi Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Wykonawca - firma Saferoad Kabex Sp. z o.o. - na realizację robót ma czas do 4 lipca br. Koszt budowy wynosi 944 tys. zł.


Co jeszcze na Wyspie Sobieszewskiej?
Oprócz realizowanego obecnie budowy mostu zwodzonego, który znacznie poprawi komfort dojazdu na wyspę, w 2018 roku planowana jest również budowa ulicy Nowej Turystycznej wraz z przebudową fragmentu jezdni ulicy Przegalińskiej. Obecnie trwa procedura przetargowa mająca na celu wyłonienie wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to lipiec 2018 r.

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=1023

W najbliższych dniach poznamy również wykonawców ubiegających sią o budowę trasy rowerowej wzdłuż ul. Turystycznej i ul. Boguckiego. Ścieżka powstanie na odcinku ok. 4,4 km. od skrzyżowania z ul. Przegalińską do skrzyżowania z ul. Pohoreckiego. Realizacja obejmować będzie także przebudowę skrzyżowania ulic Turystycznej
i Przegalińskiej, gdzie powstanie mini rondo, a także budowę chodników i oświetlenia. Otwarcie ofert przetargowych przewidziano na 23 marca i jeśli inwestycja przebiegać będzie zgodnie z założeniami, nowa ścieżka będzie gotowa w połowie 2019 roku.

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=436


W ramach programu modernizacji i budowy chodników na 2018 r. przewidziano również modernizację chodników w ul. Świbnieńskiej, Wiosłowej i Radosnej. Obecnie przygotowywane jest dokumentacja dla tych odcinków.