WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk w konkursie "Zdrowy Samorząd". Zagłosuj!
W ramach konkursu "Zdrowy Samorząd" wpłynęło ponad 160 zgłoszeń z 60 samorządów. Spośród nich wybrano 30 samorządów, m. in. Gdańsk. Nasze miasto zostało nominowane za realizację trzech programów:

    6,10,14 dla Zdrowia - Gdański program prewencji chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży.

Obserwuje się dynamiczny wzrost liczby dzieci z nadwagą i otyłością. Czynniki te podnoszą ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych: nadciśnienia tętniczego, choroby wieńcowej, chorób metabolicznych, chorób układu kostno-stawowego, wad postawy i wtórnie zaburzeń psychicznych. Zapobieganie tym chorobom należy rozpocząć już w wieku rozwojowym, stąd szczególnego znaczenia nabiera problem otyłości dzieci i młodzieży. Udowodniono, że dzieci otyłe w wieku 10-13 lat są 6/7-krotnie bardziej narażone na występowanie otyłości w dorosłości, niż ich rówieśnicy z prawidłową masą ciała. Gdański program zakłada m. in. badania przesiewowe, objęcie roczną opieką specjalistyczną dzieci z wysokim ryzykiem rozwoju chorób cywilizacyjnych, prowadzenie działań edukacyjnych.

    Trzeci Wiek w Zdrowiu - Gdański Program Promocji Zdrowego Stylu Życia dla Seniorów.

W ramach programu organizowane są 8-tygodniowe kursy. Obejmują one edukację dotyczącą zdrowego stylu życia, relacji "pacjent-lekarz", aktywności fizycznej, zgodną z zaleceniami WHO. Przygotowany jest też trening dopasowany do możliwości i ograniczeń seniorów. Dokonywana jest też m. in. ocena zachowań zdrowotnych, ryzyka upadków, urazów, złamań, depresji i interakcji ruchowych. Badane są parametry zdrowotne, m.in.: BMI, otyłość brzuszna. Tworzony jest indywidualny Plan Postępowania Prozdrowotnego. Seniorzy poznają również lokalną ofertę klubów dla seniorów, dowiadują się o możliwości udziału w wolontariacie

    Kampania Społeczna DOM = Dziecko Ojciec Matka.

Zostali nią objęci przyszli i obecni rodzice, dzieci, specjaliści zawodowo zaangażowani w pracę z rodziną.

Badania wskazują słabą kondycję psychiczną dzieci i młodzieży, znaczny odsetek dzieci cierpiących na depresję, dużą skłonność do samookaleczania się, wzrost samobójstw wśród młodzieży i agresji, zaś więzi rodzinne są najskuteczniejszym czynnikiem chroniącym w profilaktyce zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży. W ramach kampanii organizowane są więc m. in. Nowoczesne Konferencje dla Rodziców, festyny rodzinne, a nawet Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa: Teoria i praktyka terapeutyczna, kierowana do specjalistów zaangażowanych w pracę z rodziną.Laureaci konkursu wyłonieni zostaną przez Radę Konsultacyjną. Jeden z projektów otrzyma także nagrodę czytelników. Każdy może oddać głos "za" lub "przeciw" każdemu ze programów profilaktycznych i prozdrowotnych. Głosowanie potrwa do 1 marca (do godz. 12). Zachęcamy do głosowania na Gdańsk!  http://www.portalsamorzadowy.pl/serwis/konkurszdrowysamorzad/Finał odbędzie się podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach, w dniach 8 - 10 marca 2018 r. Konkurs "Zdrowy Samorząd", organizowany jest przez PortalSamorzadowy.pl oraz portal i magazyn Rynek Zdrowia.