WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Oni otrzymają nagrody dla młodych naukowców im. J. Uphagena
W czwartek, 8 lutego o godz. 14.00 w Domu Uphagena (ul. Długa 12) odbędzie się wręczenie Nagrody Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców im. Jana Uphagena. Za swoje osiągnięcia w 2017 roku wyróżnieni zostaną: Piotr Zieliński za badania nad bioprawem oraz Mariusz Szkoda za prace nad odnawialnymi źródłami energii.
Mgr inż. Mariusz Szkoda (ur. 1990) został wyróżniony "za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie nanotechnologii i odnawialnych źródeł energii". Szkoda jest doktorantem Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej. Swoją pracę badawczą poświęca m.in. odnawialnym źródłom energii, a w konkretniej - metodzie otrzymywania fotoanod półprzewodnikowych o właściwościach elektrochemicznych i fotoelektrokatalitycznych umożliwiających zastosowanie w urządzeniach do konwersji i magazynowania energii. Innymi słowy, w czasach, w których konwencjonalne źródła energii się wyczerpują, Szkoda poszukuje metod przekształcenia energii słonecznej na energię chemiczną bądź elektryczną. Doktorant bada m.in. ditlenek tytanu, który - choć aktywny w świetle UV - pozostaje wciąż nieaktywny na gruncie pasma światła widzialnego. Dlatego też poszukuje się fotokatalizatora z zadowalającą fotokonwersją. Dotychczas laureat opublikował 24 artykuły zakwalifikowane do listy filadelfijskiej, 2 publikacje popularnonaukowe. Mimo młodego wieku, laureat już złożył 2 wnioski patentowe. A za swoje liczne wystąpienia na konferencjach krajowych i międzynarodowych otrzymał m.in. nagrodę The Best Student Presentation Award za najlepszą prezentację wyników podczas konferencji E-MRS 2015 - The European Materials Reasearch Society. Jest też wykonawcą projektu Sonata i kierownikiem projektu Preludium (oba organizowane przez Narodowe Centrum Nauki).


Mgr Piotr Zieliński (ur. 1991) otrzymał nagrodę Uphagena za "wybitne osiągnięcia w zakresie badań nad prawem medycznym i bioprawem, a w szczególności nad aspektami dotyczącymi poszanowania praw pacjenta". Zieliński jest doktorantem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Zajmuje się przede wszystkim kwestiami styku prawa i medycyny, a zwłaszcza kontekstem praw pacjenta. W 2017 roku w swoich badaniach poruszył zagadnienia m.in. podstaw prawnych badań USG, pozycji ONZ w świetle współczesnych badań bioetycznych czy prawa pacjenta do informacji jako determinanta świadomej zgody. Zieliński zdobył w 2014 roku tytuł Najlepszego Studenta Województwa Pomorskiego i Laur Czerwonej Róży. W swoim dorobku ma 9 różnych stypendiów naukowych, nagród lub wyróżnień, 20 publikacji (w tym 7 publikacji naukowych). Uczestniczył w 46 konferencjach naukowych. Udziela się również aktywnie w wielu stowarzyszeniach, w tym European Association of Health Law w Edynburgu. Prowadził założoną przez siebie fundację "Walczmy Razem z Chorobą Nowotworową" oraz angażował się w wiele inicjatyw naukowych i społecznych na rzecz Gdańska i gdańszczan.


Nagroda Miasta Gdańska dla Młodych Naukowców, nazywana do 2006 roku "młodymi heweliuszami", przyznawana jest od 2003 roku. Jej laureatami zostają studenci i absolwenci gdańskich szkół i uczelni za wybitne osiągnięcia naukowe w dwóch kategoriach: nauk ścisłych i przyrodniczych oraz nauk humanistycznych i społecznych. Kandydatury do nagrody składają do Biura Prezydenta ds. Kultury do 30 listopada każdego roku: rektorzy gdańskich uczelni, przewodniczący Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, członkowie Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, członkowie Stacji Naukowej Polskiej Akademii Umiejętności w Gdańsku oraz Prezydent Miasta Gdańska. Każdy z wnioskodawców może zgłosić najwyżej dwie kandydatury.


Tegoroczni laureaci otrzymają nagrody pieniężne po 7 tys. złotych brutto każdy, dyplomy oraz pamiątkowe, grawerowane statuetki.


Dotychczasowi laureaci:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Laureaci-Nagrody-Miasta-Gdanska-dla-Mlodych-Naukowcow-im-Jana-Uphagena,a,11617