WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Tereny w pobliżu Portu Północnego w Gdańsku staną się atrakcyjniejsze dla inwestorów
Miasto Gdańsk zamierza skomercjalizować tereny wokół portu. Pierwszym krokiem ku temu jest przetarg na I etap budowy układu drogowego na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.
Cieszymy się, że rozpoczyna się komercjalizacja obszarów położonych na terenach Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego (PCI). Chodzi o tereny wzdłuż Trasy Sucharskiego, rozciągające się w stronę Portu Gdańsk i Terminala DCT - tłumaczy Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki gospodarczej. - Przetarg na układ drogowy to kolejne już działanie, które ma na celu uatrakcyjnienie tych ważnych dla miasta terenów.

Budowa Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego związana jest z intensywnym rozwojem Portu Gdańskiego, w tym terminala kontenerowego DCT. Terminal ten stanowi bramę handlową obsługującą kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Wpływ na potrzebę rozbudowy układu drogowego ma również rozbudowa centrum logistycznego Goodman. Aby inwestycja mogła się rozwijać, musi zostać przygotowana odpowiednia infrastruktura.

Zadanie powierzono miejskiej spółce Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (investGDA), która wcześniej odpowiadała za zagospodarowanie miejskich gruntów przy ul. Kartuskiej, czyli Parku Przemysłowo - Technologicznego Maszynowa.


Trzy oferty na pierwszy etap budowy układu drogowego PCI

31 stycznia poznaliśmy firmy ubiegające się o wykonanie pierwszego z zadań dotyczących budowy wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI. Miasto Gdańsk przeznaczyło na ten cel 16 mln złotych brutto. W  postępowaniu wpłynęły trzy oferty.

    Poleko Budownictwo Sp. z.o.o  (19 885 333, 53 zł brutto)
    Eurovia Polska S.A. (16 726 213, 51 zł brutto)
    Przedsiębiorstwo Budowy Dróg  S.A. (15 147 427, 77 zł brutto)

Najkorzystniejsza oferta zostanie wybrana po analizie zawartości złożonych dokumentów. Termin zakończenia prac przewidziano na październik 2018 roku. Inwestycja zakłada budowę  infrastruktury wodociągowej o długości ponad 1,2 km i sieci kanalizacji sanitarnej, która w części zostanie sfinansowana ze środków z Unii Europejskiej. Ważnym elementem inwestycji będzie zabezpieczenie rurociągów przesyłowych. Przetarg dotyczy również budowy drogi o długości ok. 500 metrów - od budynku, w którym mieści się biurowiec KOGA do przepompowni ścieków w ciągu ulicy Andruszkiewicza. Obiekt powstanie w ramach tego zadania. W imieniu miasta zadanie będzie realizowała Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.


Co dalej na terenie powstającego PCI?

To pierwsze z zadań w ramach budowy wewnętrznego układu drogowego na terenie PCI. Dokumentacja projektowa, która powstała na potrzeby tej inwestycji, zakłada m.in. budowę nowych jezdni w zakresie ulic Nowe Kaczeńce i Nowa Portowa wraz z rondem na skrzyżowaniu tych dróg. Projekt objął także budowę ścieżek rowerowych i chodników. Ponadto istniejąca ulica Kontenerowa zostanie dostosowana do planowanego układu drogowego. Więcej informacji na temat inwestycji realizowanych przez DRMG na naszej stronie.

http://www.drmg.gdansk.pl/witamy.php