WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowe przestrzenie dla dzieci z autyzmem
W piątek, 5 stycznia o godzinie 12.00 w Szkole Podstawowej nr 69 (ul. Zielony Trójkąt 1-2) w Gdańsku odbędzie się uroczystość otwarcia nowych przestrzeni edukacyjnych dla dzieci z autyzmem. W wydarzeniu udział wezmą m. in. Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak, Pomorska Kurator Oświaty Monika Kończyk, zastępca prezydenta ds. polityki społecznej w Gdańsku Piotr Kowalczuk oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Uniwersytetu Gdańskiego.
Oddanie nowych sal lekcyjnych przystosowanych do pracy w małych grupach i do zajęć indywidualnych to kontynuacja działań w ramach innowacyjnego projektu, który funkcjonuje w tej placówce od początku roku szkolnego 2017/2018. Ministerstwo gdańskiemu modelowi edukacji włączającej przyznało status eksperymentu pedagogicznego, realizowanego pod opieką naukową Instytutu Psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. W bieżącym roku szkolnym jest to jedyny eksperyment pedagogiczny w województwie pomorskim, zaś w całym kraju status taki przyznano zaledwie kilku projektom spośród zgłoszonych kilkudziesięciu.