WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk wsparł zakup nowych radiowozów
Od dziś flota Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku wzbogaci się o sześć nowych radiowozów. Gmina Miasta Gdańska przekazała 140 tys. zł na zakup czterech samochodów. Uroczyste przekazanie pojazdów odbędzie się na terenie Komisariatu Policji nr II przy ul. Długa Grobla 4 w Gdańsku.
Gmina Miasta Gdańska przekazała środki na zakup czterech samochodów, w układzie finansowania 50% na 50%,  czyli połowę środków zapewniała Komenda Główna Policji a połowę Gmina Miasta Gdańska. Ostatecznie po rozliczeniu dotacji przez Policję z budżetu miasta przekazano na ten cel 140 tys. zł.  W porozumieniu określono cel zakupu pojazdów: dwóch na potrzeby obsługi zgłoszeń z monitoringu wizyjnego, dwóch na obsługę pozostałych zgłoszeń obsługiwanych przez policję.Gdańsk przeznaczył również ponad 710 tys. zł na przeniesienie studia monitoringu wizyjnego ze starego komisariatu przy ul. Piwnej do nowej siedziby komisariatu przy ul. Długa Grobla 4.

Dzięki przeznaczonym środkom w latach 2016-2017 zrealizowano prace obejmujące zapewnienie łączy światłowodowych pomiędzy nowym a starym komisariatem, dostosowanie i wyposażenie techniczne pomieszczenia studia i  klimatyzowanej serwerowni, wyposażenie studia w sprzęt pozwalający na sterowanie systemem, bieżący ogląd oraz archiwizację i nagrywanie obrazu. Do studia podłączono 73  kamery.