WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Obrońca Westerplatte zostanie patronem Szkoły Podstawowej nr 7 w Gdańsku
W piątek 8 grudnia odbędzie się uroczystość nadania imienia majora Mieczysława Słabego Szkole Podstawowej nr 7 w Gdańsku przy ul. Mjr. Słabego 6.
Szkoła otrzyma tego dnia sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców oraz sponsorów i mieszkańców dzielnicy. Uroczystości rozpoczną się o godz. 9.00 mszą świętą z poświęceniem sztandaru w Kościele pw. Św. Rafała Kalinowskiego w Gdańsku - Złotej Karczmie.O godzinie 10.15 w siedzibie placówki przy ulicy Majora Słabego 6 odbędzie się część oficjalna, w której weźmie udział zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. Po części oficjalnej nastąpi część artystyczna w wykonaniu uczniów SP 7.Przypomnijmy, że uchwałę w sprawie nadania imienia majora Mieczysława Słabego Szkole Podstawowej nr 7 Rada Miasta Gdańska podjęła podczas listopadowej sesji na wniosek Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców. Major Henryk Słaby był harcerzem, lekarzem, żołnierzem i obrońcą Westerplatte w 1939 roku. "Wybór tej postaci wynika ze świadomości ogromnej roli, jaką w kształceniu młodego człowieka pełnią autorytety, ideały i wychowanie. Inspiracją wyboru jest nazwa ulicy, przy której znajduje się Szkoła Podstawowa nr 7. Poznawszy drogę życiową i wartości, jakimi kierował się Mieczysław Słaby, uczniowie opowiedzieli się za tym, by został on patronem szkoły" - czytamy w uzasadnieniu uchwały.