WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Policzą osoby bezdomne
Z piątku na sobotę, tj. z 8 na 9 grudnia pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku wspólnie m.in. z Policją, Strażą Miejską, Strażą Ochrony Kolei, Strażą Graniczną i pracownikami organizacji pozarządowych przeprowadzą akcję "liczenia" osób bezdomnych, połączoną z ankietowaniem socjodemograficznym. Rozpocznie się ona o godzinie 20, a zakończy około godziny 1.
Wspólne patrole służb miejskich dotrą do miejsc niemieszkalnych w Gdańsku. Odwiedzą ogródki działkowe, piwnice, dworce, a więc okolice, gdzie mogą przebywać adresaci "liczenia". Grudniową akcję organizuje Pomorskie Forum na Rzecz Wychodzenia z Bezdomności, które tego typu badania przeprowadza od kilkunastu lat. Badanie odbywa się co dwa lata. W tegorocznym przedsięwzięciu weźmie udział około 70 pracowników, m.in. gdańskiego MOPR, służb mundurowych, organizacji pozarządowych. Kilkanaście patroli przeprowadzi akcję nocną w terenie. Nie tylko policzą osoby bezdomne, ale także zbiorą informację na temat ich wieku, płci, wykształcenia, potrzeb oraz przyczyn, dla których znaleźli się w takiej sytuacji. Uzyskanie takiej wiedzy pozwala skuteczniej zdiagnozować problem i mu zapobiegać.

- Apelujemy do gdańszczan o sygnały o osobach bezdomnych, koczujących mimo zimy w miejscach niemieszkalnych - mówił Piotr Kowalczuk, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej. - Podczas piątkowego badania patrole postarają się dotrzeć do każdego potrzebującego. Przekonać także osoby bezdomne do skorzystania z oferty pomocowej miasta, która obejmuje m.in. zorganizowanie schronienia i żywności, ciepłej odzieży oraz obuwia, kąpieli, środków finansowych na zakup leków czy poradnictwa prawnego lub psychologicznego. Miasto realizuje też kompleksowe projekty i programy mające zaktywizować potrzebujących, oferując im między innymi mieszkania treningowe, szkolenia i pomoc w znalezieniu pracy, wsparcie asystenta osoby bezdomnej.

W Gdańsku działa dziewięć placówek dla osób bezdomnych - m.in. schronisk oraz noclegowni, z którymi MOPR zawarł umowy. Wszystkie prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Są w nich łącznie 742 miejsca (w tym stałe, dostawki oraz interwencyjne). W Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ulicy Żaglowej 1 funkcjonuje również łaźnia dla bezdomnych oraz potrzebujących. Natomiast w noclegowni niskoprogowej przy ulicy Mostowej 1 wsparcie znajdą osoby bez dachu nad głową z interwencji, będące pod wpływem alkoholu. Adresowy wykaz domów dostępny jest na stronie: www.mopr.gda.pl, w zakładce: osoby bezdomne.

Przypomnijmy też, że ostatnie badanie socjodemograficzne osób bezdomnych zostało przeprowadzone m.in. w Gdańsku, w lutym tego roku. Na terenie miasta przebywało wówczas 928 bezdomnych, tylko 27 z nich - z różnych przyczyn - pozostawało w miejscach niemieszkalnych. Akcja ta odbyła się w ramach "Ogólnopolskiego badania ilości osób bezdomnych" Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej.Sygnał i pomoc

Informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych prosimy kierować do Samodzielnego Referatu Reintegracji MOPR przy ul. Wolności 16 w Gdańsku, tel. 58 522 38 20 (od pon. do pt. w godz. 7.30 do 15.30), Straży Miejskiej - tel. 986 oraz Policji - tel. 997 i 112. Osobiście osoby potrzebujące schronienia mogą zgłaszać się do Noclegowni Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta przy ul. Żaglowej 1 w Gdańsku, tel. 58 342 13 14.