WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Autor "Majora Henryka Sucharskiego" laureatem Nagrody w Dziedzinie Kultury
We wtorek, 28 listopada o godzinie 18.00 w Nadbałtyckim Centrum Kultury (ul. Korzenna 33/35) odbędzie się jubileusz 75-lecia urodzin Andrzeja Drzycimskiego. Jubilatowi przyznano Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury.
Andrzej Drzcimski (ur. 1942) to naukowiec, autor licznych prac publicystycznych i popularnonaukowych. Do jego najważniejszych publikacji należą "Major Henryk Sucharski" - dotychczas najważniejsza biografia dowódcy Westerplatte. Zawiera ogromny pakiet informacji i źródeł oraz relacje żyjących uczestników obrony placówki. Drzcimski jest również autorem dwutomowej pracy "Westerplatte. Reduta w budowie 1926-1939" oraz "Reduty wojennej 1939" jako efektu trzydziestopięcioletniej pracy zgłębiania tematu.Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury przyznawana jest za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, ochrony kultury i jej upowszechniania na rzecz mieszkańców Gdańska. Tryb i zasady przyznawania Nagrody określa regulamin.

Zgłoszenia mogą składać:

    stowarzyszenia i związki twórcze działające na terenie Gdańska,
    instytucje kulturalno-edukacyjne działające na terenie Gdańska,
    szkoły artystyczne działające na terenie Gdańska,
    radni Miasta Gdańska,
    Komisja Nagrody,
    Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury.

Laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska w Dziedzinie Kultury:

http://www.gdansk.pl/urzad-miejski/biuro-prezydenta-ds-kultury/Laureaci-Nagrody-Prezydenta-Miasta-Gdanska-w-Dziedzinie-Kultury,a,27578