WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nowy teren rekreacyjny przy SP nr 17
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska zakończyła II etap realizacji zadania polegającego na modernizacji istniejącego boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Gdańsku, ul. Czarnieckiego 2.
Zakres realizacji zadania obejmował wykonanie:

- terenu rekreacyjnego
Wykonanie placu rekreacyjnego wraz z nawierzchnią bezpieczną oraz z urządzeniami rekreacyjnymi.

- chodników przy boisku i bieżni
Wykonanie chodników z płytek betonowych wzdłuż boków boiska i na zakolu północnym i w miejscu starej trybuny betonowej

- remontu drogi pożarowej wraz z wjazdem na teren szkoły
Istniejącą drogę pożarową należy rozebrać, nową nawierzchnię należy wykonać z kostki betonowej. W zakresie remontu przewidziano odwodnienie. Na wykonanej nawierzchni drogi pożarowej należy wymalować "miasteczko rowerowe".

- remontu placu apelowego i schodów zewnętrznych
Istniejący plac apelowy należy rozebrać, nową nawierzchnię wykonać z płytek betonowych z elementami z kostki granitowej. Schody pomiędzy placem zabaw i place apelowym przewidziano do remontu.
Plac apelowy wyposażyć w 3 maszty flagowe oraz stojaki rowerowe na 20 rowerów.

- trybun
Istniejąca trybunę z elementów betonowych należy rozebrać. W miejscu trybuny wykonać murek oporowy oraz nowe trybuny prefabrykowane - 4 sztuki. Przy trybunach ustawić 4 kosze na śmieci.

- utwardzenia terenu
Teren wzdłuż ogrodzenia od strony południowej należy utwardzić płytami betonowymi ażurowymi.

- nasadzeń zieleni
Przewidziano nasadzenia kęp ozdobnych oraz żywopłot z krzewów tawuły.


Wykonawca: firma TORAKOL Rajmund Zalewski z miejscowości Dobre
Czas realizacji: lipiec-październik 2017r.
Koszt realizacji:744 tys.zł