WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ostatnia prosta na drodze do znalezienia współgospodarza dawnej zajezdni na Dolnym Mieście
30 października Miasto skierowało do dziesięciu firm zaproszenie do składania ofert na zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni na Dolnym Mieście. Firmy te mają czas do końca lutego 2018r. by złożyć swoją ofertę. Tym samym poszukiwania współgospodarza dla obszaru wokół dawnej zajezdni tramwajowej weszły na ostatnią prostą.
Postępowanie dotyczące wyboru partnera prywatnego dla realizacji przedsięwzięcia pn.: "Zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście w Gdańsku" weszło w kolejny etap realizacji zadania. Wczoraj 30 października br. wysłano do 10 firm biorących udział w postępowaniu zaproszenie do składania ofert. W następnej kolejności już po przygotowaniu i złożeniu ofert nastąpi etap ich oceny, wyboru najlepszej oferty i partnera oraz  podpisania umowy o partnerstwie publiczno- prywatnym, co będzie miało miejsce w pierwszym kwartale 2018 r.

- Oferty oceniane będą zgodnie z tabelą kryteriów. Najwyżej punktowanym kryterium będzie jakość przedstawionej przez oferenta koncepcji urbanistyczno-architektonicznej. Istotny będzie również podział zadań i ryzyk pomiędzy partnera prywatnego a podmiot publiczny oraz w dalszej kolejności wielkość partycypacji w kosztach wybudowania obiektów celu publicznego i czas realizacji przedsięwzięcia w całości - tłumaczy Iwona Bierut, dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej gdańskiego magistratu.

Partnerstwo publiczno-prywatne ma wyłonić  partnera, który zaprojektuje, sfinansuje i wybuduje, a następnie będzie administrował nową przestrzenią. Wspólne przedsięwzięcie powstać ma w oparciu o duże możliwości rozwojowe Dolnego Miasta, wyjątkowe walory kulturowe i dobre wyposażenia w infrastrukturę tej dzielnicy.- Konsekwentnie i skutecznie realizujemy działania mające ożywić Dolne Miasto. Zapoczątkowały je prace rewitalizacyjne, teraz czas na działania w partnerstwie publiczno-prywatnym. To nie wszystko, teren ten przyciąga również prywatnych inwestorów chcących tutaj rozwijać swoje firmy - mówi Aleksandra Dulkiewicz zastępca prezydenta ds. polityki gospodarczej.Zagospodarowanie w formule partnerstwa publiczno-prywatnego terenu dawnej zajezdni tramwajowej oraz obszarów inwestycyjnych znajdujących się w jej otoczeniu obejmuje rozwój infrastruktury o charakterze multifunkcyjnym ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowej oferty dla lokalnej społeczności i turystów. W ramach Przedsięwzięcia zostaną zrealizowane zarówno obiekty o charakterze publicznym jak też komercyjnym, a także towarzyszący im układ drogowy oraz tereny zielone. Ostateczny sposób zagospodarowania nieruchomości uzależniony jest od koncepcji urbanistyczno-architektonicznych, jakie w ramach swoich ofert przedstawią potencjalni partnerzy.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane zostaną obiekty publiczne, wśród których znajdują się budowane (lub rewaloryzowane) budynki na potrzeby działalności związanej z integracją społeczną i kulturą lub funkcje edukacyjno-opiekuńcze zarówno w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym jak i kierowane do osób starszych Poza tym budowany i przebudowywany będzie układ drogowy, a także zagospodarowane zostaną tereny zielone na bastionach Wilk i Reduta Wyskok. Powstaną nowe ciągi piesze i ścieżki rowerowe, plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, a także zmodernizowane zostanie boisko przy SP nr 65.Zmiany na Dolnym Mieście

- Przed laty Dolne Miasto uważano za gorsze i zaniedbane, dzisiaj można zobaczyć jak zmieniło się na lepsze, stając się kolejną wizytówką naszego Gdańska. To zasługa nie tylko kolejnych remontów i modernizacji, ale również mieszkańców, zaangażowanych w życie dzielnicy. Zmiana oblicza tej części Gdańska przyciąga również prywatnych inwestorów - mówi Paweł Adamowicz prezydent Gdańska.Kolejnym działaniem inspirowanym przez Miasto i realizowanym przez miejska spółkę TBS Motława jest budowa 159 mieszkań w lokalizacji przy ul. Kieturakisa.

Obok działań podejmowanych przez Miasto w ramach projektu partnerstwa i działań rewitalizacyjnych obszar Dolnego Miasta jest również przedmiotem intensywnych działań inwestycyjnych ze strony sektora prywatnego. Sztandarową inwestycją jest oczywiście "Fashion Lab" - rozbudowa centrum biurowego znanej polskiej firmy odzieżowej LPP, ale to jeszcze nie wszystko. W niedługim czasie rewaloryzacji zostanie poddany obiekt dawnego szpitala przy ul. Kieturakisa wraz z dworem Uphagenów gdzie powstanie, zgodnie z koncepcją prywatnego inwestora, hotel, restauracja, centrum konferencyjne, a także tzw. Centrum Uphagena, gdzie realizowane będą lokalne inicjatywy. Pojawią się także nowe inwestycje mieszkaniowe.