WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańskie obchody Dnia Edukacji Narodowej
Podczas uroczystości z okazji  Dnia Edukacji Narodowej, która odbędzie się jutro, w piątek 13 października  w Europejskim Centrum Solidarności nagrody otrzyma 95 wyróżniających się nauczycieli.
Podczas uroczystości, które rozpoczną się o godz. 9.00 w Europejskim Centrum Solidarności wręczone zostaną Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska wyróżniającym się nauczycielom gdańskich szkół i placówek oświatowych (otrzyma je 95 pedagogów). Prezydent Miasta Gdańska Paweł Adamowicz wręczy nagrody 15 nauczycielom przedszkoli, 53 nauczycielom szkół podstawowych, 16 nauczycielom liceów ogólnokształcących i zespołów liceów ogólnokształcących  11 nauczycielom szkół branżowych i pozostałych placówek oświatowych. Wśród nagrodzonych jest 19 dyrektorów i 8 wicedyrektorów. Każda nagroda ma wymiar pieniężny i wnosi 5 294 zł .