WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Audyt w sprawie Kanału Raduni
Wsłuchując się w głosy różnych środowisk, których przedstawiciele odwiedzili plac budowy  Prezydent Adamowicz zwrócił się do kancelarii prawnej w Warszawie o przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim audytu wewnętrznego. Kontroli poddane zostaną wszelkie procedury związane z wydanymi dotąd decyzjami dotyczącymi Kanału Raduni.
Na początku września, zgodnie z obietnicami złożonymi przez prezydenta Adamowicza, budowę Forum Gdańsk odwiedzili aktywiści miejscy oraz przedstawiciele mediów. Wsłuchując się w głosy różnych środowisk, których przedstawiciele odwiedzili plac budowy  Prezydent Adamowicz zwrócił się do jednej z cieszących się autorytetem i mających doświadczenie w podobnych sprawach kancelarii prawnych w Warszawie o przeprowadzenie w Urzędzie Miejskim audytu wewnętrznego. Kontroli poddane zostaną wszelkie procedury związane z wydanymi dotąd decyzjami dotyczącymi Kanału Raduni.W ciągu najbliższych tygodni w Urzędzie Miejskim odbędzie się audyt. Na podstawie jego wyników podjęte będą kolejne decyzje.

- Wiem, jak ważny dla opinii społecznej jest temat Kanału Raduni. Dlatego zdecydowałem się na przeprowadzenie kontroli wszelkich działań, którzy podejmowali w tej sprawie urzędnicy. Wybór kancelarii, która będzie przeprowadzać audyt nie jest przypadkowy. Zdecydowałem się na kancelarię z Warszawy, aby uzyskać w pełni obiektywną opinię w tej sprawie. Ważna jest dla mnie przejrzystość i bezstronność. Znając wyniki audytu, będę podejmował dalsze decyzje w tej sprawie - mówi prezydent Paweł Adamowicz.