WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Budujemy tożsamość gdańszczan. Jakie działania powinno realizować Muzeum Gdańska?
Kwestia budowy nowego oddziału głównego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, poruszona podczas debaty w Ratuszu Głównego Miasta Gdańska w dniu 14 września 2017 r., skupiła się głównie wokół kwestii lokalizacji nowego muzeum, jego bryły, a także scenariusza narracji.  Druga debata, z udziałem dyrektorów wiodących polskich muzeów, będzie poświęcona w całości obecnym działaniom muzeów miejskich w XXI wieku. Spotkanie odbędzie się 28 września 2017 r. i będzie miało charakter otwarty.
Podczas pierwszej debaty, prowadzonej przez Wojciecha Sulecińskiego, wypowiadali się działacze lokalni, przedstawiciele mediów, a także sami historycy. Pomiędzy kilkunastoma dyskutantami rysowały się pewne różnice, ale niemalże wszyscy zgodnie wyrazili potrzebę, aby w Gdańsku powstała placówka zawierająca kompleksową narrację o Gdańsku. Zgłaszane zastrzeżenia dotyczyły kwestii lokalizacji, bryły nowego Muzeum, także uwarunkowań przyszłej inwestycji. Druga debata, o roli muzeów miejskich w XXI wieku, będzie poświęcona działaniom, które ma podjąć Muzeum Gdańska.

- Dotychczasowa dyskusja publiczna wokół nowego muzeum skupia się na kwestiach ważnych z punktu widzenia inwestycji, ale te przecież nie mówią wiele o sprawach kardynalnych, tj. celu i wartościach przyświecających Muzeum Gdańska. Podczas pierwszej debaty dyskutanci dostrzegli naszą misję: "budujemy tożsamość gdańszczan". Realizacji tego hasła poświęcimy w całości drugą debatę. W tym celu zaprosiliśmy ekspertów z wiodących polskich muzeów, które z powodzeniem prowadzą działania angażujące lokalne społeczności - mówi Waldemar Ossowski, dyrektor MHMG.  

Do udziału w debacie zostali zaproszeni Michał Niezabitowski - dyrektor Muzeum Historycznego w Krakowie, dr Jarosław Trybuś - zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Warszawy; dr Dariusz Kacprzak - zastępca dyrektora ds. merytorycznych Muzeum Narodowego w Szczecinie; dr Jacek Friedrich - dyrektor Muzeum Miasta Gdyni; prof. dr hab. Piotr Majewski - dyrektor Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz dr Antoni Bartosz - dyrektor Muzeum Etnograficznego w Krakowie.

- Muzeum Gdańska ma być nowoczesną, partycypacyjną instytucją, która za jeden z nadrzędnych celów stawia na interakcję ze społecznościami lokalnymi, a nie tylko samo gromadzenie oraz ochronę zbiorów i ich ekspozycję. Nasza debata poświęcona tej tematyce to także apel do samych gdańszczan. Liczymy na Państwa głos w dyskusji i wskazanie obszarów działań, dzięki którym nowe muzeum będzie realizować założenia bliskie oczekiwaniom mieszkańców Gdańska. Chcemy, aby nowa instytucja stała się miejscem, które będzie mówiło o gdańszczanach dla gdańszczan, a przybywającym tu turystom z całego świata wyjaśniało fenomen społeczności tworzącej obraz naszego miasta przez ponad 1000 lat - dodaje Waldemar Ossowski.  

Debata "Muzea historyczne w XXI wieku. Między tradycją a wyzwaniami współczesności" odbędzie się 28 września 2017 r. o godz. 17:00 w Wielkiej Sali Wety Ratusza Głównego Miasta Gdańska. Spotkanie odbywa się w ramach Czwartków w Historycznym. Ma charakter otwarty. Wstęp jest bezpłatny.