WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
W ŚRODĘ 20 WRZEŚNIA 2017 R. POZNAMY ZWYCIĘZCÓW KONKURSU NA ZAGOSPODAROWANIE GRODZY KAMIENNEJ W GDAŃSKU
Zapraszamy na rozstrzygnięcie konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno - architektonicznej siedziby miejskiej Spółki Gdańska Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna przy ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku. Konkurs został ogłoszony 8 maja 2017 r., a już w najbliższą środę 20 września 2017 r. o godzinie 16.00 poznamy wyniki.
Rozstrzygnięcie

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Architektów Polskich Oddział Wybrzeże znajdującej się w Gdańsku przy ul. Targ Węglowy 27. Wydarzenie zainicjuje otwarcie wystawy prezentującej złożone prace, która będzie dostępna w dniach 20-28 września 2017 r.


Przebieg konkursu

Konkurs składał się z dwóch etapów: studialnego i realizacyjnego. Do dnia 29 maja 2017 r. architekci zainteresowani udziałem w konkursie mogli składać wnioski o ich dopuszczenie do udziału w konkursie. Po dokonaniu weryfikacji, do I etapu zostało zakwalifikowanych 46 pracowni architektonicznych. Termin składania prac w I etapie upływał 21 lipca 2017 r. Następnie, w dniach 27-28 lipca 2017 r. odbyły się posiedzenia Sądu Konkursowego, które z 17 złożonych prac, wyłoniły 5 z największą liczbą punktów, zakwalifikowanych do II etapu konkursu. Termin składania prac w II etapie upływał 12 września 2017 r. Wszyscy autorzy prac, zakwalifikowani w I etapie, przystąpili do etapu II. 18 września 2017 r. odbyło się ostanie posiedzenie Sądu konkursowego, które wyłoniło zwycięzców.


Kryteria oceny i skład Sądu konkursowego

Prace w I etapie były oceniane na podstawie następujących kryteriów: oryginalność idei projektu, poprawność i zgodność z programem funkcjonalno - użytkowym przyjętym dla tego terenu, atrakcyjność rozwiązań dla wyeksponowania zgodności projektu z misją Spółki GIWK. Natomiast, do oceny prac w II etapie przyjęto kryteria takie jak: jakość
i atrakcyjność rozwiązań projektu, rozwiązania przestrzenne, nawiązanie do otoczenia, prawidłowość rozwiązań funkcjonalnych, innowacyjność i wykorzystanie nowych technologii, ekonomia realizacji inwestycji i jej eksploatacji.

W skład Sądu konkursowego wchodzą następujący Sędziowie:

    Jacek Skarbek - Prezes Zarządu GIWK Sp. z o.o. - Przewodniczący Sądu konkursowego
    Krzysztof Molęda - dyrektor ds. techniczno - operacyjnych Spółki GIWK

    Izabela Bielawska - Kierownik projektów, GIWK Sp. z o.o.
    Ewa Pastuszak - starszy specjalista ds. technicznych, GIWK Sp. z o.o.
    Marcin Gawlicki
    Paweł Władysław Kowalski
    Marek Łańcucki
    Wojciech Wyka.

Nagrody

W konkursie przewidziano następujące nagrody:

I NAGRODA: 25 000 zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych brutto) + zaproszenie do negocjacji na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę wraz z kompletem uzgodnień i opinii oraz pełnienie nadzoru autorskiego

II NAGRODA: 12 000 zł (dwanaście tysięcy złotych brutto)

III NAGRODA: 6 000 zł (sześć tysięcy złotych brutto)