WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Inauguracja Projektu "Pozytywne Przedszkola Pomorza"
W piątek, 1 września o godz. 10.00 w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 4 przy ul. Świętokrzyskiej 23 w Gdańsku odbędzie się uroczysta inauguracja projektu "Pozytywne Przedszkola Pomorza" połączona z otwarciem placówki. Wraz z przedszkolakami i ich rodzicami otwierać przedszkole będzie Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego i  Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej.
Projekt "Pozytywne Przedszkola Pomorza" realizowany jest w partnerstwie trójstronnym, pomiędzy Fundacją Pozytywne Inicjatywy (które są partnerem wiodącym), Miastem Gdańsk oraz Uniwersytetem Gdańskim. Głównym celem projektu jest poprawa jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach projektu 1 września rozpoczną działalność w Gdańsku  4 nowe publiczne placówki - przy ul. Kilińskiego 5a, ul. Trakt Św. Wojciecha 143, Łąkowa 60B oraz ta w której odbędzie się uroczystość czyli Świętokrzyska 23 - która będzie jednym z największych przedszkoli w Polsce.

Łącznie z projektu skorzysta 840 dzieci.

W ramach projektu powstaje także innowacyjna metoda edukacyjna opracowywana przez zespół pod kierownictwem Profesor Marii Mendel - z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Będzie to autorska, "gdańska" metoda edukacyjna oparta na wspólnych założeniach pracowników naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, pedagogów Fundacji Pozytywne Inicjatywy oraz innych osób - praktyków, związanych z edukacją.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.