WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Są jeszcze miejsca w gdańskich przedszkolach
Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej nadal są wolne miejsca przedszkolne dla każdej grupy wiekowej, czyli dla 3-6 latków. Łącznie do dyspozycji rodziców jest 230 miejsc na terenie całego miasta, w tym 168 miejsc w placówkach niesamorządowych.
Po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej nadal są wolne miejsca przedszkolne dla każdej grupy wiekowej, czyli dla 3-6 latków. Łącznie do dyspozycji rodziców jest 230 miejsc na terenie całego miasta, w tym 168 miejsc w placówkach niesamorządowych.
W tegorocznej rekrutacji do placówek publicznych w roku 2017 wystawione zostały 8694 miejsca, w tym 6156 miejsc w przedszkolach samorządowych oraz 2538 miejsc w przedszkolach publicznych niesamorządowych. Aż 513 miejsc pojawiło się do wyboru rodziców w II etapie rekrutacji (były to dodatkowe miejsca wskazane w nowo tworzonych Publicznych Pozytywnych Przedszkolach). Co ważne, podane liczby nie uwzględniają oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych (tzw. zerówek).

Wraz z zakończeniem II etapu postępowania rekrutacyjnego (10 lipca br.), 497 dzieci, nie zostało zakwalifikowanych do żadnej placówki. Złożone odwołania od decyzji komisji konkursowych oraz wnioski rodziców o wskazanie dostępnych miejsc przedszkolnych najczęściej dotyczyły południowej części Gdańska, dzielnic Piecki-Migowo oraz Osowa.

Po 10 lipca rozpoczął się nabór na wolne miejsca pozostałe do wykorzystania po procesie rekrutacji elektronicznej. Zgodnie z przepisami ustawowymi wniosek bezpośrednio do dyrektora placówki mógł złożyć rodzic każdego dziecka zamieszkującego na terenie gminy. Ten etap rekrutacji odbywał się już poza systemem elektronicznym - dyrektorzy mieli zaś obowiązek niezwłocznego uaktualniania listy wolnych miejsc w systemie elektronicznym widocznym dla zalogowanych rodziców.

- Do każdego z rodziców dzieci niezakwalifikowanych do żadnej placówki skierowaliśmy pismo z informacją o dostępnych miejscach przedszkolnych na terenie gminy z jednoczesną prośbą o jak najszybsze podjęcie ostatecznej decyzji dot. skorzystania lub rezygnacji z przedstawionej oferty - tłumaczy Grzegorz Szczuka dyrektor Wydziału Rozwoju Społecznego. - Pamiętajmy, że zgodnie z przepisami Gmina ma obowiązek zapewnić miejsca przedszkolne wszystkim chętnym dzieciom w wieku 3-6 lat, co ważne, nie obowiązuje znana ze szkół podstawowych "rejonizacja" - dodaje Szczuka.Dla każdej grupy wiekowej, czyli 3-6 latków, nadal są wolne miejsca przedszkolne. Łącznie na terenie całego miasta jest ich 230, w tym 168 miejsc w placówkach niesamorządowych (najwięcej w Publicznym Pozytywnym Przedszkolu nr 2 "Długie Ogrody" - 121 miejsc) oraz 62 w przedszkolach prowadzonych przez Gminę.

- W związku z tym, że w systemie rekrutacyjnym nadal dostępne są wolne miejsca dla wszystkich grup wiekowych, a osoby, które nie zakwalifikowały się do żadnej z placówek na II etapie rekrutacyjnym, nie skorzystały z wskazanej oferty, Gmina Miasta Gdańska nie zdecyduje się na wykup miejsc w placówkach niepublicznych - informuje Grzegorz Szczuka. - Z jednej strony podjęcie takiej decyzji byłoby nieuzasadnione w kontekście racjonalnego gospodarowania środkami publicznymi, z drugiej należy podkreślić, że dostępne wciąż wolne miejsca znajdują się w atrakcyjnej lokalizacji, dostępnej dla mieszkańców. Publiczne Pozytywne Przedszkole nr 2 "Długie Ogrody" dysponujące 121 wolnymi miejscami położone jest przy ul. Łąkowej w bezpośrednim sąsiedztwie Akademii Muzycznej - dodaje.Miasto Gdańsk, przygotowując się do tegorocznej rekrutacji przedszkolnej, podjęło bardzo dużo działań, by dostosować liczbę miejsc dostępnych w przedszkolach do zmienionych przepisów prawa oświatowego. Obowiązek zapewnienia miejsc dla dzieci 3- i 4-letnich pociągnął za sobą konieczność znacznego przyspieszenia w obszarze inwestycyjnym, ale też podjęcia starań o pozyskanie miejsc publicznych w placówkach prowadzonych przez inne organy. Tylko w roku 2017 oddano w użytkowanie dwa nowe obiekty przy ul. Dąbka i ul. Dulina. Jako jedyna gmina w Polsce możemy się pochwalić liczbą ponad 2500 miejsc pozyskanych w drodze tzw. upublicznienia. Jednocześnie toczą się prace w kierunku oddania nowych obiektów: ul. Srebrna i ul. Jabłoniowa, oraz ogłoszenia konkursu na wieloletnie użytkowanie działek wraz z budową przez podmiot prywatny publicznego niesamorządowego przedszkola w dzielnicy Piecki-Migowo.