WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
System zabezpieczeń przeciwpowodziowych Gdańska powiększy się
Trzy nowe zbiorniki retencyjne - Osowa, Kokoszki i Jaśkowa Dolina. Do tego poszerzenie zasięgu kanalizacji deszczowej na Osowej, w Kokoszkach i na osiedlu Strzyża, a także regulacja potoku w Kokoszkach - to najnowsze gdańskie inwestycje, które w przyszłości mają zabezpieczyć Gdańsk przed powodziami. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 131 mln zł.
Gdańsk realizuje projekt "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich". Jesienią ubiegłego roku miejscy urzędnicy złożyli w NFOŚiGW wniosek dotyczący dofinansowania tego projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 i otrzymali dofinansowanie w wysokości 80 778 113 zł.


W ramach projektu "Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich" Miasto realizuje obecnie budowę kanalizacji deszczowej na osiedlu Strzyża i w dzielnicy Osowa (w rejonie ul. Keplera). Pieniądze przekazane przez NFOŚiGW pozwolą kontynuować te prace, a także zrealizować pozostałe zadania ujęte w projekcie, takie jak budowa nowych zbiorników retencyjnych - na Osowej, w Kokoszkach (na potoku Strzelniczka) i w rejonie Jaśkowej Doliny. Projekt obejmuje również regulację Potoku Strzelniczka pomiędzy zbiornikami retencyjnymi Strzelniczka II i Budowlanych II, budowę kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Grottgera (kolektor Kołobrzeska) i zagospodarowanie wód opadowych z terenu cmentarza św. Franciszka (rejon ul. Kartuskiej).


W maju Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy zbiornika retencyjnego Jaśkowa Dolina, w lipcu ruszył przetarg na budowę zbiornika retencyjnego Osowa II o pojemności retencyjnej 15 tys. m 3. Obecnie trwa też postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej zbiorników retencyjnych Jaśkowy Młyn i Dolny Młyn na potoku Strzyża, a także zbiornika Orunia III na potoku Oruńskim (wraz z przebudową koryta potoku Oruńskiego).


Ponadto DRMG w ramach zabezpieczenia przeciwpowodziowego realizuje następujące zadania:

    Budowa układów drogowych wraz  z kanalizacją deszczową oraz zbiornikiem retencyjnym Osowa II - etap II, ul. Nowy Świat, zbiornik Retencyjny Osowa oraz kanalizacja sanitarna ul. Zeusa. Lata realizacji: II półrocze 2017 - listopad 2018
    Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Grottgera, Bażyńskiego, Kasprowicza i Tetmajera. Termin realizacji: październik 2017 kwiecień 2019
    Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach Hubala, Kmiecej, Gomółki, Ludowej, Lindego i Arciszewskiego w Gdańsku - etap IV.  Planowany termin zakończenia realizacji  to 30.11.2017 r.

- Już myślimy o kolejnych etapach projektu. W planach mamy m.in. kontynuację budowy tzw. "Kanału Ulgi" dla Potoku Strzyży, którego I etap został już zrealizowany pod ulicą Wajdeloty (w ramach Rewitalizacji Dolnego Wrzeszcza) czy też budowę kolejnych zbiorników retencyjnych itp. Ciągła rozbudowa systemu zabezpieczeń przeciwpowodziowych jest dla nas jednym z priorytetów. Od lat, konsekwentnie pozyskujemy dotacje i realizujemy projekty z tym związane - mówi prezydent Gdańska Paweł Adamowicz.
Trzy nowe zbiorniki retencyjne - Osowa, Kokoszki i Jaśkowa Dolina. Do tego poszerzenie zasięgu kanalizacji deszczowej na Osowej, w Kokoszkach i na osiedlu Strzyża, a także regulacja potoku w Kokoszkach – to najnowsze gdańskie inwestycje, które w przyszłości mają zabezpieczyć Gdańsk przed powodziami. Łączny koszt tych inwestycji to ponad 131 mln zł.