WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Podpisanie umowy na zabezpieczenie osuwisk na Biskupiej Górce
W poniedziałek, 17 lipca o godz. 11.00 zapraszamy na podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania "Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku", które odbędzie się  w Urzędzie Wojewódzkim w sali im. Lecha Kaczyńskiego (1 piętro). Ze strony Miasta Gdańska umowę podpisze Prezydent Paweł Adamowicz, ze strony Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.
Umowa dotyczy udzielenia dotacji ze środków budżetu państwa przeznaczonych na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego polegających na naprawie, odbudowie, budowie, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej,  uszkodzonej bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi.


- Otrzymana dotacja pozwoli na prowadzenie inwestycji zabezpieczających tereny na Biskupiej Górce i polepszenie infrastruktury tym regionie Gdańska, co będzie zrealizowane już w tym roku - wyjaśnia prezydent Paweł Adamowicz - Cieszymy się, że miasto dostało pomoc finansową na ten cel i planujemy pozyskanie dotacji na kolejne etapy prac w 2018 r., mające zapewnić bezpieczny i przyjazny mieszkańcom rozwój dzielnicy.


Całkowity koszt robót wynosi 4.269.246,93 zł, dotacja wynosi 3.415.397 zł, w tym wkład Miasta w finansowanie tego etapu stanowi kwota 853.850 zł.

Zadanie jest już w trakcie realizacji, z terminem zakończenia 31 października 2017 r.


Zakres robót obejmuje w pierwszej kolejności rozbiórkę istniejących murów oporowych oraz przebudowę znajdujących się tam sieci. Następnym, najważniejszym i najdroższym etapem będą prace stabilizacyjne osuwisk obejmujące wykonanie murów oporowych oraz mikropali, kotew i gwoździ gruntowych. Zostanie również wykonany drenaż. Ostatnim etapem robót będzie wykonanie zabudowy biologicznej  w formie nasadzeń krzewów i obsiewu trawami.

Pozostałe etapy przedsięwzięcia zakładają wykonanie podobnych prac. Ich realizację planuje się w 2018 r. Koszt robót na 2018 r. szacuje się na kwotę ok. 5,3 mln zł.

Miasto planuje ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 4,2 mln zł.
W poniedziałek, 17 lipca o godz. 11.00 zapraszamy na podpisanie umowy na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Stabilizacja i zabezpieczenie osuwisk w rejonie Biskupiej Górki w Gdańsku”, które odbędzie się  w Urzędzie Wojewódzkim w sali im. Lecha Kaczyńskiego (1 piętro). Ze strony Miasta Gdańska umowę podpisze Prezydent Paweł Adamowicz, ze strony Urzędu Wojewódzkiego, Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich.