WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdańsk wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przygotuje projekt do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji
Gmina Miasta Gdańska została partnerem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Cel szczegółowy projektu: integracja, legalna migracja.
Ogłoszenie wyników nastąpiło 7 lipca, natomiast wczoraj - 11 lipca w siedzibie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji - odbyło się szkolenie dotyczące projektu. Podczas szkolenia został ustalony dalszy harmonogram prac z partnerami projektu (w Gdańsku do realizacji projektu wybrano dwa podmioty, oprócz Urzędu Miejskiego drugim partnerem zostało Stowarzyszenie Vox Humana).- Gdańsk wspólnie z Pomorskim Urzędem Wojewódzkim przygotuje projekt do Funduszu Azylu, Migracji i Integracji, który powinien być wypracowany na początku sierpnia - mówi Piotr Olech zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego ds. integracji społecznej Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - Przede wszystkim chcielibyśmy dalej realizować i rozwijać Gdański Model Integracji Imigrantów, sprawdzony wypracowany z wieloma partnerami. We wspólnym projekcie na pewno chcemy uwzględnić centra doradcze dla imigrantów (także tych spoza granic Unii Europejskiej), kursy językowe, pomoc społeczną i aktywizację zawodową osób przybywających do nas oraz przygotowanie szkół na kształcenie dzieci cudzoziemskich.- Doświadczenia Gdańskiego Modelu Integracji Imigrantów pokazały, że Gdańsk jest ważnym partnerem wojewody i MSWiA oraz agend zajmujących się integracją. Synergia wiedzy, energii i doświadczeń daje gwarancję dobrego przygotowania się na zadania płynące z migracji ludności, niezależnie jaki jest powód tej migracji - podkreśla zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki społecznej Piotr Kowalczuk. - Cieszę się, że rząd i jego przedstawiciele w terenie dostrzegli w otwartych samorządach potencjał na rzecz realizacji solidarnościowych zadań. Samorządy są najbliżej mieszkańców, jakimi stają się także przybywający migranci. To nie polityka, jak nam wmawiano, a budowanie właściwych relacji między sąsiadami jakimi stają się obecni i emigrujący do miast mieszkańcy jest najważniejsze.Czym jest Fundusz Azylu, Migracji i Integracji?

FAMI - Fundusz Azylu, Migracji i Integracji to nowy mechanizm finansowy zastępujący Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich oraz Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów, funkcjonujące w ramach Programu ogólnego SOLID "Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi".

Celem ogólnym FAMI jest przyczynianie się do skutecznego zarządzania przepływami migracyjnymi i do realizacji, wzmacniania i rozwoju wspólnej polityki w zakresie azylu, ochrony uzupełniającej i ochrony czasowej oraz wspólnej polityki imigracyjnej.
Gmina Miasta Gdańska została partnerem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Cel szczegółowy projektu: integracja, legalna migracja.
Gmina Miasta Gdańska została partnerem Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego we wspólnym przygotowaniu i realizacji projektu w ramach drugiego ograniczonego naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI). Cel szczegółowy projektu: integracja, legalna migracja.