WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Kolejny etap przygotowań do reformy edukacji rozpoczęty
Po ustaleniu nowej sieci gdańskich szkół przyszedł czas na rozpoczęcie prac mających na celu dostosowanie placówek do wchodzącej 1 września reformy edukacji. Rozpoczęły się pierwsze prace modernizacyjne w gdańskich szkołach. Łączne koszty związane z dostosowaniem obiektów oświatowych wyniosą około 37 mln zł.
Gdańsk rozpoczął kolejny etap prac przygotowujących placówki edukacyjne do rozpoczęcia nowego roku szkolnego po wprowadzeniu reformy oświaty.
Dostosowanie szkół wiąże się zarówno z pojawieniem się młodszych roczników dzieci w budynkach, w których do tej pory uczyli się gimnazjaliści, jak i wyposażeniem i dostosowaniem szkół podstawowych na przebywanie w nich kolejnych dwóch roczników dzieci (wyposażenie w pracownie przedmiotowe). Po przeprowadzonych analizach uznano konieczność przeprowadzenia inwestycji związanych z wykonaniem remontu bądź modernizacji budynków oraz zakupem dodatkowego wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne w przypadku 49 placówek oświatowych. W maju rozpoczęły się pierwsze prace w Gimnazjum nr 29, Gimnazjum Nr 8, Gimnazjum Nr 11 oraz w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku.


- Przeprowadzenie prac mających na celu dostosowanie szkół do skutków reformy oświatowej jest konieczne, by zapewnić młodym gdańszczanom odpowiednie warunki do rozwoju i nauki. Prace te pochłoną około 37 mln zł (bez odpraw nauczycielskich), które pochodzą z budżetu gdańszczanek i gdańszczan  - podkreśla Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.


Same koszty związane z koniecznym dostosowaniem szkół do skutków zmiany zostały podzielone na kilka elementów. Jednym z nich są to remonty związane z przyjęciem uczniów w roku szkolnym 2017/2018, których koszty wyniosą ok. 4,5 mln zł (głównie sanitariaty, szatnie szkolne), oraz dodatkowo ok. 7 mln. zł za wyposażenie szkół w meble i pomoce dydaktyczne zgodnie z wytycznymi ustawowymi. Kolejnym kosztem jest przygotowanie pracowni przedmiotowych w szkołach podstawowych, wraz z niezbędnymi projektami budowlanymi, w latach 2018/2019. Wyniesie on ok. 25 mln zł (20 mln w 2018 oraz ok. 4,5 mln w 2019). Łączny koszt związany z przystosowaniem placówek edukacyjnych to około 37 mln zł.


W ramach prowadzonych modernizacji uznane są  prace projektowe i inwestycyjne związane między innymi z koniecznością zaadaptowania istniejących pomieszczeń na pracownie przedmiotowe (specjalistyczne), takie jak: pracownia fizyczna, chemiczna, językowa, informatyczna, itp. w szkołach podstawowych, w których dotychczas pracownie te nie funkcjonowały. A także przeprowadzone remonty poszczególnych pomieszczeń (w tym remonty bieżące sanitariatów), które pozwolą na dostosowanie istniejącej infrastruktury szkól do właściwego funkcjonowania placówek z uwzględnieniem potrzeb przystosowania do przyjęcia uczniów młodszych roczników.
Przygotowanie placówek do reformy edukacji to nie tylko prace remontowe i modernizacyjne. To również zakup niezbędnego wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem złożonym przez dyrektorów poszczególnych placówek oświatowych. Zakup sprzętu oraz pomocy dydaktycznych pozwoli na realizacje procesu edukacji zgodnie z wprowadzana od dnia 01 września.
Wartym podkreślenia jest również potrzeba rozbudowy infrastruktury na zewnątrz budynków obecnych gimnazjów oraz zespołów szkół ponadgimnazjalnych o place zabaw dedykowane uczniom najmłodszych klas.