WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Nauczyciele rozmawiać będą o samorządzie
W czwartek, 1 czerwca o godz. 12.00 w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul Meissnera 9 w Gdańsku rozpocznie się konferencja dla nauczycieli gdańskich szkół pt. "Co może samorząd? O dobrych praktykach budowania aktywności uczniów przez prace w samorządach uczniowskich". Gościem specjalnym spotkania będzie Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.
W konferencji udział wezmą nauczyciele  - opiekunowie samorządów uczniowskich oraz ci, którzy interesują się ideą samorządności, aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży, a także opiekunowie kół wolontariackich.

W panelu dyskusyjnym pt. Co może samorząd? Udział wezmą Rafał Rudnicki, sędzia Sądu Rejonowego w Wejherowie, Marta Czapińska, EduTank, propagatorka "turkusowych organizacji", Zofia Lisiecka, ODITK, popularyzatorka pedagogiki Janusza Korczaka, Agnieszka Buczyńska, Regionalne Centrum Wolontariatu.

- Wiemy, że szkoła jest pierwszym miejscem, gdzie dzieci i młodzież uczą się  aktywności, odpowiedzialności za drugiego człowieka, gdzie można łączyć naukę z prospołeczną działalnością dla dobra wspólnego. Praca wolontaryjna lub w samorządzie uczniowskim - to najlepsze praktyki obywatelskie, przygotowujące do dorosłego życia - Agnieszka Tomasik, dyrektorka ZSO nr  8 i współorganizatorka spotkania.


Program

12.00-13.00
Powitanie gości: Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska
Panel dyskusyjny: CO MOŻE SAMORZĄD?
Przedstawiciele dobrych praktyk działalności samorządu uczniowskiego
13.00-14.00
Spotkanie z Adamem Bodnarem - Rzecznikiem Praw Obywatelskich
Wspólne  wypracowanie rekomendacji dla gdańskich szkół na rok szkolny 2017/2018.