WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Gdzie przemoc i nuda - tam nic się nie uda
W 10 gdańskich szkołach podstawowych zakończył się dzisiaj pilotaż programu edukacyjno-profilaktycznego ograniczającego zjawisko przemocy i agresji na terenie szkoły - "Gdzie przemoc i nuda - tam nic się nie uda!" Podczas finału, który odbył się dzisiaj w Szkole Podstawowej nr 24 przy ul. Lilii Wenedy 19 w Gdańsku zorganizowano turniej wiedzy dla uczniów uczestniczących w programie szkół.
Program powstał na bazie doświadczeń autorów w zakresie ograniczenia zjawiska przemocy i agresji na terenie szkoły, działalności na rzecz społeczności lokalnych, aktywizowania dzieci i młodzieży. Program ograniczenia zjawiska przemocy i agresji na terenie szkoły koncentrował się na wsparciu trzech filarów stanowiących społeczność szkolną  - uczniów klas IV, rodziców i opiekunów prawnych uczniów klas IV oraz nauczycieli. Składał się z 3 etapów: profilaktyki i edukacji, wsparciu uczniów zgodnie z hasłem: mam pasję - mam talent oraz wielkiego finału podczas turnieju międzyszkolnego. Organizatorem i koordynatorem programu jest Szkoła Podstawowa nr 24 w Gdańsku. Pilotaż programu obejmował 10 szkół podstawowych w Gdańsku:  SP24, SP48, SP57, SP16, SP70, SP18, SP84, SP87, SP14, SP15. Program rozpoczął się w październiku 2015 r. Dzisiejszy turniej międzyszkolny był uroczystym zakończeniem programu.- Jak wskazują ostatnie wyniki badań, z przemocą uczniowie mają częściej do czynienia w szkole podstawowej, a nie w programowo likwidowane przez PiS gimnazjach. Stoi to w sprzeczności z argumentacją używaną przez Minister Edukacji i kuratorów oświaty. Dla nas jednak, najważniejszy jest uczeń i zapewnienie mu bezpiecznych warunków edukacyjnych i wychowawczych. Dumny jestem, że tak wiele projektów realizowany jest przez gdańskich pedagogów oraz współpracujących z nimi instytucji i organizacji. W Gdańsku nie ma zgody na przemoc z jakichkolwiek postaci. Uczymy się wspólnie jak mamy reagować oraz co najważniejsze jak jej zapobiegać - mówi Piotr Kowalczuk zastępca prezydenta ds. polityki społecznej.Partnerami programu są Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne oraz Policja.
Prowadzone działania miały na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w codziennej pracy z uczniami, rodziców w pokonywaniu trudności wychowawczych i wsparciu dzieci. Działania adresowane do uczniów miały na celu nauczyć ich właściwego definiowania emocji, nabyciu praktycznej umiejętności ich przeżywania, kanalizowania, wsparciu i rozwijaniu pasji. W ramach realizacji programu dzieci zdobywały wiedzę na temat zagrożeń i sankcji stosowania przemocy i agresji w życiu realnym oraz przestrzeni wirtualnej.

Podczas działań w ramach programu zwiększano kompetencje  umożliwiające ograniczenie zjawiska przemocy i agresji na terenie szkoły wszystkich grup: uczniów, rodziców i nauczycieli.