WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Zajęcia z życia - nowy Środowiskowy Dom Samopomocy dla gdańszczan niepełnosprawnych intelektualnie
Siedemnaścioro niepełnosprawnych intelektualnie lub przewlekle, psychicznie chorych gdańszczan znajdzie kompleksowe i fachowe wsparcie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ulicy Reja 34 b. Uroczyste otwarcie nowej, gdańskiej placówki nastąpi tam w poniedziałek 22 maja, o godzinie 10.30. Na mocy umowy podpisanej z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, ŚDS prowadzi Stowarzyszenie Przedsiębiorczości i Rehabilitacji w Gdańsku.
Budynek na potrzeby nowej placówki pochodzi z zasobów miasta. Miasto także, z własnych środków, wyremontowało, przystosowało i wyposażyło lokal na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy (łączny koszt inwestycji to ponad 500 tys. zł).

- Konieczność utworzenia nowego ośrodka wynika z faktu, że kolejne roczniki osób niepełnosprawnych wychodzą z etapu edukacji i oczekują na wsparcie w takich dziennych domach - podkreśla Piotr Kowalczuk, prezydent Gdańska ds. polityki społecznej. - Staramy się, aby w mieście oferta pomocy dla niepełnosprawnych gdańszczan była jak najszersza i różnorodna. Istotnym jest bowiem, aby te osoby czuły się potrzebne i mogły realizować swoje pasje. Gdańsk to miasto włączające każdego w nurt miejskiego życia, niezależnie od jego sprawności.


Dodajmy, że kwota dotacji na działanie placówki oraz aktywizację i rehabilitację jej podopiecznych w tym roku, to ponad 236 tys. zł - środki pochodzą z budżetu państwa oraz częściowo, z miasta.  Zarządzeniem nr 524/17 prezydenta Gdańska z 30 marca 2017 r. rozstrzygnięty został otwarty konkurs ofert na: "Prowadzenie i zapewnienie 17 miejsc w środowiskowym domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla 8 osób wymagających zwiększonego wsparcia".