WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Rusza przetarg na budowę wiaduktu Biskupia Górka !
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła dziś przetarg na budowę wiaduktu Biskupia Górka. W ramach inwestycji istniejący wiadukt zostanie rozebrany, zbudowane zostaną nowe wiadukty w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha, powstanie też nowy układ drogowy do obsługi komunikacyjnej rejonu od ulicy 3 Maja do ulicy Augustyńskiego.
Celem zadania "Przebudowa wiaduktu Biskupia Górka w Gdańsku" jest poprawa dostępności komunikacyjnej Gdańska. W zakres rzeczowy przedsięwzięcia wchodzi przebudowa wiaduktu Biskupia Górka (rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowych wiaduktów drogowych w ciągu ulicy Trakt Św. Wojciecha) wraz z budową i przebudową układu drogowego do obsługi komunikacyjnej rejonu od ul. 3 Maja do ul. Augustyńskiego. W ramach przedsięwzięcia znajduje się również budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Okopowej, obsługującego znajdujące się tam urzędy administracji państwowej i samorządowej. Jednostką realizującą projekt jest Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Planowany termin realizacji to lata 2017-2019. - Przez węzeł Biskupia Górka przejeżdżają codziennie tysiące aut. Nie tylko gdańszczan ale również mieszkańców całej metropolii. A istniejący stary wiadukt jest w złym stanie technicznym i nie jest dostosowany do obecnego natężenia ruchu. Dlatego jego przebudowa jest konieczna - mówi Aleksandra Dulkiewicz, zastępca prezydenta Gdańska.Warto przypomnieć, że na przebudowę wiaduktu Gdańsk otrzymał ponad 117 mln zł unijnego dofinansowania ze środków Programu Infrastruktura i Środowisko (działanie 4.2 Zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich leżących poza siecią drogową TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego).

Koszt realizacji wiaduktu ogółem to 138 469 158, 91 zł, w tym koszty kwalifikowalne 138 463 008, 91 zł.Ogłoszony przez DRMG przetarg ma formę ograniczoną co oznacza, że wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po ich weryfikacji, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone do składania ofert przetargowych. Termin składania wniosków wyznaczono na 19 czerwca. Po ich weryfikacji, wybrani wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli minimum 30 dni.Szczegółowy opis inwestycji dostępny jest tutaj:

http://www.drmg.gdansk.pl/readarticle.php?article_id=874