WIERNY ZASADOM  -  SKUTECZNY W DZIAŁANIU!
 
.
<<
MIROSŁAW ZDANOWICZ
Radny Miasta Gdańsk
STRONA GŁÓWNA    GALERIA ZDJĘĆ  FACEBOOK KONTAKT
Ruszył przetarg na rewitalizację i przebudowę palmiarni
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ogłosiła przetarg na realizację I etapu rewitalizacji i przebudowy kompleksu budynków palmiarni w ogrodzie botanicznym w Parku Opackim im. Adama Mickiewicza w Gdańsku Oliwie.
Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

    Zabezpieczenie roślinności na czas realizacji zadania oraz w celu ochrony przed zimnem w okresie jesienno-zimowym
    prace rozbiórkowe - budowla o parametrach:
    Wysokość do gzymsu - 14,67 m,
    Wysokość całkowita - 19,28 m,
    Powierzchnia - 191,66 m2,
    Kubatura - 2 775,87 m3,
    Prace ziemne,
    Uzbrojenie i urządzenie terenu, w tym droga dojazdowa
    prace budowlane - budowa rotundy o parametrach:
    wysokość - 24,11 m,
    powierzchnia użytkowa - 200 m2,
    powierzchnia zabudowy - 202 m2,
    kubatura brutto - 4 286,42 m3,
    wykonanie instalacji, m.in.:
    elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej,
    ogrzewania i zarządzania klimatem.Kryterium oceny ofert:

    Cena 60%
    Doświadczenie kierownika budowy 20%
    Gwarancja 20%
Realizacja I etapu rewitalizacji obejmuje zabezpieczenie istniejącej roślinności, rozbiórkę istniejącej i budowę nowej rotundy.- Z uwagi na znajdującą się w palmiarni roślinność, która na czas robót zostanie zabezpieczona, wszelkie prace prowadzone będą ze szczególną ostrożnością. Dodatkowo przy obniżonych temperaturach zewnętrznych, wybrany w przetargu wykonawca robót zobowiązany jest również do zapewnienia roślinom odpowiedniej temperatury - mówi Agnieszka Zakrzacka z DRMG.Wszystkie prace będą realizowane przy pełnej dostępności parku dla zwiedzających,
a z możliwości zwiedzania będzie wykluczony jedynie kompleks palmiarni. W trakcie realizacji zadania wykonawca robót zobowiązany jest również zapewnić bezpieczeństwo turystom i zwiedzającym mogącym się poruszać w pobliżu placu budowy oraz drogi dojazdowej.Otwarcie ofert przetargowych planowane jest na 31 maja, a wybrany
w przetargu wykonawca na realizację robót budowlanych będzie miał czas do końca  listopada br.